Plně přístupné technologie

Technologický prostor vířivých van a SWIM SPA značky Canadian SPA je vždy dobře přístupný. Na všechny součástky lze dosáhnout bez nutnosti demontáže jakéhokoli zařízení. V případě, že by bylo potřeba servisovat některou ze součástek, nebo hledat zdroj unikající vody, například z netěsného spoje, nebude nutné vanu složitě rozebírat a hodiny hledat problém.

< Hydrodistribuční systém vany

Move up