Syntetické opláštění ISOPLANK ®

Obložení je navrženo tak, aby přiléhalo k třívrstvé reflexní fólií s inteligentní pěnou CA, která v této kombinaci takřka eliminuje úniky tepla, a to až do -50°C.

< Tepelná izolace vířivé vany

Move up