S uvědoměním si všech etických principů v oblasti obchodu, služeb i osobního lidského jednání je naší snahou dodržovat a ctít veškeré standardy našeho etického kodexu. Spokojenost našeho zákazníka je pro nás priorita.

Odpovědnost za služby a informace

Za všechny dodané informace, výrobky a jejich kvalitu odpovídáme všem našim zákazníkům. Naši dodavatelé i zaměstnanci odpovídají firmě za své produkty a dodanou práci. Snahou nás všech je podílet se na dobrém jménu společnosti SPA Studio s.r.o. Jsme si vědomi, že veškeré naše počínání ve směru k okolí, které není v souladu s pravidly etického chování, může poškodit naši společnost na straně našich zákazníků a dodavatelů. Naše společnost i její spolupracovníci ctí a respektují vzájemné obchodní a smluvní podmínky. Všichni společně vytváříme a posilujeme dobré jméno společnosti SPA Studio s.r.o.

Svědomitost a kvalita

Vždy respektujeme a ctíme svobodnou potřebu a volbu každého zákazníka, který si může svobodně zvolit svého obchodního partnera i dodavatele působícího kdekoliv na trhu. Naší snahou je umět zákazníkům nabídnout správný výrobek s optimálními parametry a hodnotami podle jeho potřeb.
Snažíme se vždy průběžně získávat zpětnou odezvu za námi vykonanou prací i za práci našich partnerů. Ctíme četná pravidla obchodní etiky a všechna další obecně uznávaná morální pravidla společnosti. Zásadně odmítáme nabídku i poptávku, pokud je v rozporu s principy našeho Etického kodexu. Snažíme se racionálním přístupem nastavovat cílové body společnosti tak, aby byly reálné. Vždy respektujeme důvěrné informace bez dalšího šíření a zachováváme obchodní tajemství pro všechny strany.

Kolegialita

Se všemi našimi spolupracovníky jednáme čestně a korektně v souladu se správnými společenskými mravy. Aktivně podporujeme dobré vztahy ve firmě a posilujeme mezilidské vztahy našich kolegů. Otevřeně a upřímně komunikujme uvnitř naší společnosti a respektujeme vždy právo všech na vyjádření jejich názoru a reakcí. Snažíme se, aby náš osobní a upřímný přístup ke všem spolupracovníkům byl vizitkou celého kolektivu a celé firmy v očích našich partnerů i zákazníků.

Přesná cena

Zákazník má vždy právo znát přesnou a konečnou cenu všech našich produktů i služeb společnosti, před vytvořením své objednávky. Pouze skutečně spokojený zákazník je pro nás tou největší odměnou.

Náš marketing

Vždy uvádíme jen skutečné a nemlžící informace tak, aby jejich příjemce nebyl uváděn v omyl nebo dezinformován. Zásadně nesrovnáváme ceny našich produktů s produkty naší konkurence.

Globální značky

Společnost SPA Studio s.r.o. je exkluzivní prodejce specializující se výhradně na luxusní vířivé vany a SWIM SPA Canadian Spa International®, Aquavia Spa®, POOL SPA® včetně luxusních doplňků pro wellness a privátní spa. Jsme držiteli exkluzivity a franchisové licence nadnárodní společnosti OSIM® Singapure v oblasti výroby nejluxusnějších masážních doplňků pro lepší život. SPA Studio s.r.o. je autorizovaný partner pro střední a východní Evropu světového výrobce řídicích a ovládacích technologii BALBOA WATER GROUP® USA.

Profesní vzdělávání

Snažíme se, aby kvalita vědomostí a zkušeností našich spolupracovníků byla nejen prohlubována a motivací pro ně, ale především vedla k celkovému zlepšení kvality poskytovaných služeb.

Zaměstnavatelská loajalita

Neustále se snažíme zlepšovat podmínky pro práci svých zaměstnanců a to v souladu s obecně platnými předpisy a normami. b) Všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci se řídí a dodržují obecně platné předpisy a normy, zejména bezpečnost při práci, pracovní postupy a vždy respektují podmínky sjednané mezi naší stranou a dalšími.

Těšíme se na shledání s Vámi
Jan Mikisek, obchodní ředitel