V úterý 4. června 2024 se v prostorách pražského showroomu Ahrend konala prestižní akce, kterou byla Anketa TOP100 českých architektonických ateliérů. Tato událost, pořádaná časopisem ARCHITECT+, který spadá do mediální skupiny Premium Media Group, si klade za cíl upozornit na ateliéry a studia, jejichž práce má výrazný podíl na kultivaci domácí architektonické scény.

Výběr těch nejlepších z nejlepších

Redakce a redakční rada časopisu ARCHITECT+, doplněná vždy o laureáty Ceny časopisu ARCHITECT+, každoročně vybírá nejzajímavější domácí ateliéry. Tyto architektonické ateliéry prokazují nejen momentální, ale především setrvalou tvůrčí konzistenci a kvalitu. Anketa je navíc doplněná o výběr deseti nejzajímavějších mladých ateliérů pod názvem TOP10 Czech Emerging Architects.

Z elitní TOP100 vychází i držitel výroční Ceny časopisu ARCHITECT+, který je oceněn za významný architektonický počin či dlouhodobý přínos domácí scéně. Hlavní cenu dále doplňují Ceny partnerů, které oceňují přístup k udržitelnosti, tvorbě veřejného prostoru a využití moderních technologií.

Slavnostní vyhlašování a předávání cen TOP100 českých architektonických ateliérů.

Slavnostní vyhlašování a předávání cen TOP100 českých architektonických ateliérů.

Hlavní cenu si převzal architekt Petr Tej. Porota ocenila jeho dlouhodobou a nepřehlédnutelnou práci zejména při navrhování a realizaci lávek a mostních staveb s důrazem na využití moderních materiálů a současnou estetiku.

Cenu za inovativní přístup k navrhování rodinných domů získali Jan Bárta, Marek Fischer a Šimon Bierhanzl (Papundekl Architekti).

Cenu za udržitelný přístup k navrhování a realizaci obdržel Martin Kožnar (Architektura srdcem).

Laureátem Ceny časopisu ARCHITECT+ pro nejlepší mladý ateliér TOP 10 Emerging Architects 2024 se stalo Studio Cosmo Terezy a Jiřího Kabelkových.

Architekt Petr Tej si přebírá hlavní cenu večera.

Architekt Petr Tej si přebírá hlavní cenu večera.

Významná událost pro architektonickou komunitu

Na akci dorazilo na 300 hostů, mezi nimiž byli architekti, majitelé designových studií, designéři, VIP klienti Premium Media Group a vybraní partneři. K těm vedle společnosti Ahrend, Miele, Hilding Anders nebo společnosti VIMISLICKI hrdě patřilo i naše SPA Studio, které se stalo jedním z hlavních partnerů celé akce.

Showroom Ahrend se tak na jeden večer stal místem setkání nejvýznamnějších osobností české architektury a designu.

Naše prezentace na akci

Na akci jsme v designových prostorách společnosti Ahrend vystavovali naši geometrickou vířivou vanu Marlin Geometric ve speciálním bambusovém opláštění. Tento unikátní výrobek přitahoval pozornost svou inovativní kombinací moderního designu a ekologického materiálu. Bambusové opláštění nejen dodává vaně elegantní vzhled, ale také podtrhuje náš závazek k udržitelnosti a ekologicky šetrným řešením. Součástí prezentace byly i ukázky našich exkluzivních doplňků, které mají nejen estetickou, ale i pokrokovou technologickou funkci. Veškeré tyto doplňky jsme schopni vytvořit i v prezentovaném bambusovém dekoru.

Prezentace vířivé vany Marlin Geometric od Canadian Spa International® v bambusovém opláštění.

Prezentace vířivé vany Marlin Geometric od Canadian Spa International® v bambusovém opláštění.

Nechyběla ani živá expozice. Naši vířivou vanu navštívila i modelka.

Nechyběla ani živá expozice. Naši vířivou vanu navštívila i modelka.

Ohlédnutí za večerem

V rámci večera měli hosté možnost prohlédnout si nejnovější trendy v architektuře a designu, diskutovat o aktuálních tématech v oboru a navázat nové profesní kontakty. Prezentace oceněných ateliérů a jejich projektů byla doprovázena odbornými komentáři a diskusemi.

Anketa TOP100 českých architektonických ateliérů je významným milníkem na české architektonické scéně, který nejen že oceňuje nejlepší ateliéry a jejich práci, ale také inspiruje a motivuje k dalšímu rozvoji. Akce jako tato jsou důležitým krokem k podpoře a propagaci kvalitní architektury, která má pozitivní dopad na celou společnost. Těšíme se na další ročník a nové inspirativní projekty, které nás čekají!