Balboa čerpadlo - vířivky Spa-Studio

15% kapacitní rezerva výkonu čerpadel

Výkon vodních čerpadel přímo ovlivňuje Váš prožitek z masáže. Slabý tlak vody v tryskových systémech způsobuje nedostatečnou razanci při výstupu z trysky a často znemožňuje plnohodnotně zapojit vícero masážních pozic. Námi nabízené modely proto pracují s takovým množstvím čerpadel, aby bylo dosaženo nejen 100% pokrytí požadavků vany, ale zajištěna i 15% výkonnostní rezerva.

Zjistit více
Spa Studio - venkovní vířivé vany a swim spa Canadian Spa International®

Stavítkové systémy

Vodní čerpadla jsou v pracovních směrech osazena šoupátkovým systémem pro okamžitou možnost opravy!

Zjistit více
Spa-Studio - kvalitní vířivky a swim spa

Plně přístupné technologie

Aby bylo možné v případě nutnosti servisního zásahu rychle reagovat, jsou technologie volně dostupné. Ihned po odklopení servisního panelu na boku vany je možné dosáhnout přímo ke kompletnímu tryskovému systému.

Zjistit více