Vířivka a její nejkomfortnější dispozice v podobě anatomického lehátka

Každá vířivá vana by svému majiteli měla nabízet nejpohodlnější možné a anatomické masážní dispozice prokládané co nejefektivnější masáží s nezávislou zónovou deregulací tlaku. Samozřejmostí u luxusních vířivých van či swim spa jsou možnosti individuálního nastavení tlaku každé masážní, nebo plavecké trysky.

Touto krátkou radou bychom chtěli všem klientům, kteří se ucházejí o vířivou vanu pro sebe nebo svou rodinu doporučit určitý základ, od kterého by se nákup takové vířivé vany měl také odvíjet. Zaměřili jsme se proto na primární masážní část každé vířivé vany a tou je masážní lehátko.

Nejenom že by masážní lehátko ve vířivce mělo být komplexně anatomicky uzpůsobeno pro většinu osob s různou výškou a tělesnou odlišností, mělo by být také plnohodnotné. Plnohodnotným lehátkem se dispozice stává, pouze pokud svým tvarem nenarušuje jinou dispozici, nebo pokud není nesmyslně zkrácené či nenabízí-li velmi mělký sed, kdy osoby již středně vysoké postavy nemají možnost být ve vodní lázni ponořeny správně. Díky těmto základním vlastnostem je již takové lehátko ve vířivce devalvováno a je tedy logické že jakýkoliv systém masážní soustavy v něm osazený nemůže fungovat správně a přinášet svému majiteli ten správný masážní relax.

Pokud by Vám Vaše dispozice dovolovali zakoupení vířivé vany větších rozměrů, jednoznačně Vám doporučujeme volit variantu modelu vířivé vany se dvěma lehátky. Takový luxus je poté za jednu investici dvojnásobným efektem.